Expert voor Nederlandse en
Europese financiële wetgeving

Veel bedrijven en projectontwikkelaars zijn op zoek naar nieuwe vormen van investeren en samenwerken. De financieringsbehoefte verschuift van zuiver bancaire financiering naar een mix van financieringsinstrumenten, afgestemd op de mogelijkheden van zekerheidstelling, het tempo van ontwikkeling en de omvang van de plannen voor de eerstkomende jaren.

Springrow spant zich in een brug te slaan tussen het beschikbare beleggingsvermogen in de markt en de vraag naar financiering vanuit het MKB. In de meeste gevallen gaat het daarbij om een totale vermogensbehoefte van EUR 1,5 mln. tot EUR 15 mln. per jaar. Speerpunten daarbij zijn de sectoren onroerend goed- en projectontwikkeling, duurzame energie en agro-industrie.

Met Springrow werkt u aan zelfstandigheid en onafhankelijkheid op de Nederlandse kapitaalmarkt.

Ontdek ons

Wat wij doen

Springrow spant zich in een brug te slaan tussen het beschikbare beleggingsvermogen in de markt en de vraag naar financiering vanuit het MKB.
Voor veel kleine en middelgrote bedrijven is het krijgen van een bancair krediet momenteel een groot probleem.

De risico-opslag op de rente is omhoog gegaan en de eisen zijn enorm toegenomen, bijvoorbeeld op het gebied van de zekerheden die moeten worden verstrekt en de rapportages die je aan de bank moet overleggen..

Springrow Worldwide

Projecten